למועדפים  
רשימת אירועים

מפגש מנהלי מרכזים
מאת: טל אנגלר
11/06/2018

בתאריך זה, ייערך מפגש מנהלי מרכזי הלמידה
פרטים נוספים ודרכי הגעה יישלחו במייל

תחילת הרישום
מאת: טל אנגלר
17/06/2018

בתאריך זה, תחלה ההרשמה לתכנית במרכזי הלמידה

סיום הרישום לתכנית
מאת: טל אנגלר
24/06/2018

יום אחרון להרשמה לתכנית

השתלמות מורים
מאת: טל אנגלר
28/06/2018

השתלמות מורים - ייערכו סדנאות הכנה מקצועיות בשני סבבים
פרטים נוספים יישלחו במייל

תחילת הלימודים במרכזים
מאת: טל אנגלר
01/07/2018

יום ראשון ללימודים, נא להגיע בזמן!

מועד ב באנגלית - יש לימודים!
מאת: טל אנגלר
09/07/2018

בתאריך זה תערך בבגרות באנגלית - מועד ב
יש לימודים במרכזי הלמידה כרגיל!

מועד ב במתמטיקה- אין לימודים!
מאת: טל אנגלר
12/07/2018

בתאריך זה תערך בגרות במתמטקיה- מועד ב
לא יתקיימו לימודים במרכזי הלמידה

תוצאות נוספות  1 2 הבא >>